Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
SERVEIS A Menjadors Col·lectius, MF, SCP.
J43582154.
ARTESANS, 82 – POLIGON INDUSTRIAL DE VALLS – 43800 – VALLS – TARRAGONA.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En SERVEIS A Menjadors Col·lectius, MF, SCP tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Videovigilància de les instal·lacions i seguretat privada.
No es van a prendre decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, llevat que hi hagi alguna circumstància que exigeixi la seva conservació més enllà d’aquest temps per atendre possibles incidents o responsabilitats.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:
• Missió a Interès públic: Videovigilància de les instal·lacions i seguretat privada.

5. A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Si és el cas, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com jutjats i tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte.

6. Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.


7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en SERVEIS A Menjadors Col·lectius, MF, SCP estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERVEIS A Menjadors Col·lectius, MF, SCP deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en SERVEIS A Menjadors Col·lectius, MF, SCP procedeixen de: El propi interessat.