Projecte Educatiu

El nostre projecte educatiu com a empresa té com a objectiu, transmetre als infants de les escoles un valors i actituds que es consideren com a bàsics per a la seva formació com a persones.


La nostra tasca educativa es desenvolupa en el temps de migdia, malgrat ser un temps breu, és un temps privilegiat pels monitors i monitores que intervenen. És dóna una relació d’afecte i cordialitat entre els infants-i monitor/a.

• Desenvolupar el seu esperit crític i reflexiu.
• Acceptar-se a si mateix tal com és i als altres.
• Aprendre a ser solidaris amb els altres, donant i compartint quan calgui.
• Ser respectuós amb el medi ambient, aprenent a ser un consumidor responsable.
• Ser agent actiu de la seva educació.
• Conèixer les tradicions, costums i gastronomia del país en què vivim.
• Aprendre en què consisteix una bona alimentació i la seva vinculació amb la salut.
• Aprendre a ser tolerants amb les persones d’altres ètnies, religions, cultura i sexe.
• Desenvolupar la seva autonomia.