PEIX DE QUALITAT?
El peix és imprescindible en la dieta. És un aliment amb tantes proteïnes com la carn, ric en vitamina B i minerals com el iode, el calci, el fòsfor i el seleni. Però a més, algunes varietats són també una important font d’Omega 3; àcids grassos beneficiosos per la salut cardiovascular. Alhora, l’OMS també recomana la ingesta de el peix blau ja que conté vitamines A, D i E.

De peixos n’hi ha de moltes varietats i no tots poden considerar-se de qualitat. És per això que els nostres menús no contenen peixos com la tilapia, la perca i la panga. Aquestes varietats són populars pel seu baix cost i perquè els seus filets no contenen espines ni pell. Però solen provenir de piscifactories llunyanes a les nostres costes que suposen un alt impacte ambiental i el seu valor nutricional és escàs. Alhora nombrosos estudis apunten la presència d’elevats nivells de mercuri.

Els nostres menús i seguint les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, inclouen peix dos cops per setmana. Entre les varietats que servim en destaquem el lluç, el salmó, la tonyina, el bacallà, el caçó i el rap. A més i com a novetat, inclourem també més peix blau com el seitó i el peix emperador.

PERÒ EL PEIX TÉ ESPINES?
La major part de les espècies de peix tenen espines. Aquesta característica sovint produeix rebuig pels infants i pels adults que els acompanyen durant l’àpat; no tal sols per la possible dificultar que apartar-les genera sinó també per la por a ennuegaments.

Fundació En Xarxa i MF apostem per perdre la por al peix amb espines perquè, a més a més de ser una característica normal i habitual en el peix de qualitat, també suposen una bona oportunitat per capacitar als infants en l’habilitat d’aprendre a detectar-les i apartar-les. A més tenim la certesa que les espines no suposen més risc d’ennuegament que els ossos de pollastre per exemple.

Com sempre, les possibles dificultats ens generen reptes; oportunitats per aprendre i capacitar-nos.